ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวง
dot
bulletมะเขือพวงกับสุขภาพ
bulletมะเขือพวงกับโรคเบาหวาน
bulletหนังสือคู่มือมะเขือพวง
dot
น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ
dot
bulletน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพคืออะไร
bulletคุณค่าน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน
bulletจุลินทรีย์กับน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ
bullet เคล็ดลับ 6 ประการของการมีสุขภาพดีด้วยน้ำ บีวี
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
bulletเครื่องดื่มสมุนไพรชามะเขือพวง
bulletน้ำสมุนไพร Be-v
bulletเครื่องสำอางชีวภาพ
dot
สมุนไพรกับสุขภาพองค์รวม
dot
bulletสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำบัดและส่งเสริมสุขภาพองค์รวม
dot
ถามตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
dot
bulletถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชามะเขือพวง
bulletถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ
dot
ข่าวบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
dot
bulletข่าวผลิตภัณฑ์ในหนังสือวารสาร
dot
หนังสือนวัตกรรมสุขภาพ
dot
bulletโพรไบโอติก จุลินทรีย์เพื่อชีวิต
bulletหนังสืออื่นๆ
dot
Holistic Way to Health & Wealth วิถีองค์รวมสู่สุขภาพที่ยั่งยืน 6 อ.
dot
bulletอ.อากาศ เพิ่มภูมิต้านทานโรค
bulletอ.อาหาร เพื่อสุขภาพ
bulletอ.แอควา น้ำเสริมสุขภาพ
bulletอ.ออกกำลังกาย ป้องกันโรค
bulletอ.อารมณ์ สมาธิบำบัดโรค
bulletอ.อุจจาระ สะท้อนสุขภาพ
dot
ศูนย์สาธิตพลังพีระมิดเพื่อสุขภาพ
dot
bulletเครื่องพีระมิดเสริมสุขภาพ
dot
อื่นๆที่น่ารู้
dot
bulletองค์ความรู้พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
bulletแอปพลิเคชันสูงวัยสุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย
น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพคืออะไร?

 

 

 

 

 

 

น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ

 

                                       

 

 

                                                                   

 

                                                                                             

“น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพที่ดีมีคุณภาพ ย่อมประกอบขึ้นมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ทุกๆ ขั้นตอนของการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้งการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ใช้ ตลอดจนการบรรจุ การจัดเก็บ ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณประโยชน์ของน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ น้ำสกัดสมุนไพร บีวี จึงถูกวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคสูงสุด”

               

 

ติดต่อ-สั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ บีวี

ผลิตภัณฑ์

 


     การผลิตน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาพื้นบ้านและความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ การจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า คุณประโยชน์ และความปลอดภัยนั้น นอกเหนือจากการควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตแล้ว การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตลอดจนผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต การบรรจุ การจัดเก็บ และการขนส่ง ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ในน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพมีส่วนประกอบหลากหลายที่ได้จากกระบวนการหมัก เช่น จุลินทรีย์ กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ น้ำตาล วิตามิน ฮอร์โมน เอนไซม์ ฯลฯ สารสำคัญที่เกิดขึ้นนี้บางตัวก็จัดได้ว่าเป็นสารที่มีคุณประโยชน์ต่อการบริโภคกล่าวคือเมื่อกินเข้าไปแล้วเป็นผลดีต่อร่างกาย เช่น จุลินทรีย์แลกติก กรดอะมิโน กรดแลกติก และสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น แต่ในทางกลับกัน หากมีการกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี โดยผู้ผลิตที่ไม่ทราบหลักวิชาการของการหมัก อาจพบสารที่เกิดขึ้นบางตัวที่จัดได้ว่าเป็นอันตรายต่อการบริโภค เช่น เอธิลแอลกอฮอล์ เมทธิลแอลกอฮอล์ ฟูลเซลออยล์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะสั้นหรือระยะยาวต่อไป

 

 

            หมายถึง เครื่องดื่มที่ไดจากการนําส่วนของพืชชนิดเดียวหรือหลายชนิด เช่น ลูกยอ ลูกสมอไทย เหง้ากระชายดํา ใบพลูคาว ผลมะขามป้อม ผลมะเม่า ที่สดหรือแห้งและอยูในสภาพดีมาผ่านกรรมวิธีการผลิตในภาชนะที่ไม่ทําปฏิกิริยากับน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ที่ทําใหเกิดกรดแลกติกเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น แลกโตบาซิลลัส เดลบรูคิอิซับส บัลการิคัส (Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus) แลกโตบาซิลลัส เคซิอิ (Lactobacillus casei) ไบฟโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium) แลกโตบาซิลลัส อะซิโดฟิลัส (Lactobacillus acidophillus) หรือจุลินทรีย์อื่นที่สามารถใช้ในการผลิตน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, มผช. 481/2547) น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ มีชื่อเรียกได้หลายอย่าง เช่น น้ำเอนไซม์ น้ำจุลินทรีย์โปรไบโอติก น้ำจุลินทรีย์เสริมชีวนะ น้ำไอออนิกพลาสมา น้ำหมักพืช น้ำหมักชีวภาพ เป็นต้นหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.