ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวง
dot
bulletมะเขือพวงกับสุขภาพ
bulletมะเขือพวงกับโรคเบาหวาน
bulletหนังสือคู่มือมะเขือพวง
dot
น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ
dot
bulletน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพคืออะไร
bulletคุณค่าน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน
bulletจุลินทรีย์กับน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ
bullet เคล็ดลับ 6 ประการของการมีสุขภาพดีด้วยน้ำ บีวี
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
bulletเครื่องดื่มสมุนไพรชามะเขือพวง
bulletน้ำสมุนไพร Be-v
bulletเครื่องสำอางชีวภาพ
dot
สมุนไพรกับสุขภาพองค์รวม
dot
bulletสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำบัดและส่งเสริมสุขภาพองค์รวม
dot
ถามตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
dot
bulletถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชามะเขือพวง
bulletถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ
dot
ข่าวบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
dot
bulletข่าวผลิตภัณฑ์ในหนังสือวารสาร
dot
หนังสือนวัตกรรมสุขภาพ
dot
bulletโพรไบโอติก จุลินทรีย์เพื่อชีวิต
bulletหนังสืออื่นๆ
dot
Holistic Way to Health & Wealth วิถีองค์รวมสู่สุขภาพที่ยั่งยืน 6 อ.
dot
bulletอ.อากาศ เพิ่มภูมิต้านทานโรค
bulletอ.อาหาร เพื่อสุขภาพ
bulletอ.แอควา น้ำเสริมสุขภาพ
bulletอ.ออกกำลังกาย ป้องกันโรค
bulletอ.อารมณ์ สมาธิบำบัดโรค
bulletอ.อุจจาระ สะท้อนสุขภาพ
dot
ศูนย์สาธิตพลังพีระมิดเพื่อสุขภาพ
dot
bulletเครื่องพีระมิดเสริมสุขภาพ
dot
อื่นๆที่น่ารู้
dot
bulletองค์ความรู้พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
bulletแอปพลิเคชันสูงวัยสุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย
น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ กับสารต้านอนุมูลอิสระ

 

คุณค่าน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพสารต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant) และวิตามิน

       จากกระแสความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ (น้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค) ทำให้ประชาชนไทยซึ่งมีความห่วงใยด้านสุขภาพหันมานิยมบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ในต่างประเทศมีผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพและเครื่องดื่มที่มีเชื้อ Lactobacillus sp. สำหรับการบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยคาดว่าประโยชน์ที่ได้รับน่าจะเกิดจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพและ/หรือสารสำคัญชนิดต่างที่มีอยู่ในน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากขบวนการเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ต่างๆ อีกส่วนหนึ่งเป็นสารสำคัญที่ได้มาจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต ซึ่งมีสรรพคุณในการเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน(Antioxidation) กำจัดการก่อตัวของอนุมูลอิสระ

   อนุมูลอิสระ(Free radical) มีคุณสมบัติทางเคมีที่สามารถทำลายเยื้อหุ้มเซลล์ของเราได้ด้วยปฏกิริยาออกซิเดชัน(Oxidation) และจะส่งผลทำให้เซลล์เกิดการตาย ส่งผลทำให้เกิดความบกพร่องของอวัยวะตามมา ตัวอย่างเช่น โรคความเสื่อมชนิดต่างๆของอวัยวะ ผิวพรรณเหี่ยวย่นก่อนวัย โรคความจำเสื่อม(Alzheimer’s Diseases) โรคหัวใจ(Heart Diseases) ทำให้เกิดโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคมะเร็งหลอดเลือดเป็นต้น นอกจากนี้อนุมูลอิสระยังเป็นสาเหตุของภาวะชราและการตาย

อนุมูลอิสระแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1.อนุมูลอิสระที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ฝุ่น ควันบุหรี่ สารเคมี สิ่งปนเปื้อนที่มากับอากาศที่เราหายใจเข้าไป สารเติมแต่งอาหาร สารกกันบูด หรือสารเคมีที่ใช้ในทางเกษตร

2.อนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเอง ได้แก่ สารเคมีที่หลงเหลือจากขบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น กระบวนการเผาผลาญอาหารในชีวิตประจำวัน


 ซึ่งโดยปกติร่างกายของเราจะมีระบบป้องกันการทำลายจากอนุมูลอิสระอยู่แล้ว โดยสารแอนติออกซิแดนท์ (Antioxidant) หรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งประกอบด้วยแอนติออกซิแดนท์มากมายหลายชนิดที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป บางตัวเป็นเอนไซม์ บางตัวละลายได้ในน้ำ บางตัวละลายได้ในไขมัน แอนติออกซิแดนท์เหล่านี้ทำหน้าที่ป้องกันและกำจักการก่อตัวของอนุมูลอิสระ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่ถูกทำลาย อาทิเช่น เบต้าแคโรทีน วิตามินซี วิตามินอี เป็นต้น ซึ่งพบมากในพืชผัก ผลไม้ทั่วไป ปัจจุบันได้มีการนำแอนติออกซิแดนท์มาใช้ป้องกันโรคต่างๆที่เกิดจากอนุมูลอิสระ และนำมาส่งเสริมสุขภาพ ชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ และภาวะชรา ทั้งนี้น้ำหมักชีวภาพก็เป็นเครื่องดื่มอีกชนิดนึงที่ประชาชนไทยนิยมนำมาบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 

จากการศึกษา เรื่องคุณสมบัติต้านออกซิเดชันของพืชและน้ำหมักชีวภาพจากพืช พบว่าน้ำหมักชีวภาพนอกจากประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์  กรดอินทรีย์ สารสำคัญต่างๆที่ได้จากพืชที่ใช้ในการผลิตน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพแล้ว ยังพบว่าในน้ำหมักชีวภาพมีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย ทั้งที่ได้มาจากตัวจุลินทรีย์เองและ จากพืชที่ใช้ในกระบวนการผลิต หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.