ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวง
dot
bulletมะเขือพวงกับสุขภาพ
bulletมะเขือพวงกับโรคเบาหวาน
bulletหนังสือคู่มือมะเขือพวง
dot
น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ
dot
bulletน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพคืออะไร
bulletคุณค่าน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน
bulletจุลินทรีย์กับน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ
bullet เคล็ดลับ 6 ประการของการมีสุขภาพดีด้วยน้ำ บีวี
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
bulletเครื่องดื่มสมุนไพรชามะเขือพวง
bulletน้ำสมุนไพร Be-v
bulletเครื่องสำอางชีวภาพ
dot
สมุนไพรกับสุขภาพองค์รวม
dot
bulletสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำบัดและส่งเสริมสุขภาพองค์รวม
dot
ถามตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
dot
bulletถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชามะเขือพวง
bulletถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ
dot
ข่าวบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
dot
bulletข่าวผลิตภัณฑ์ในหนังสือวารสาร
dot
หนังสือนวัตกรรมสุขภาพ
dot
bulletโพรไบโอติก จุลินทรีย์เพื่อชีวิต
bulletหนังสืออื่นๆ
dot
Holistic Way to Health & Wealth วิถีองค์รวมสู่สุขภาพที่ยั่งยืน 6 อ.
dot
bulletอ.อากาศ เพิ่มภูมิต้านทานโรค
bulletอ.อาหาร เพื่อสุขภาพ
bulletอ.แอควา น้ำเสริมสุขภาพ
bulletอ.ออกกำลังกาย ป้องกันโรค
bulletอ.อารมณ์ สมาธิบำบัดโรค
bulletอ.อุจจาระ สะท้อนสุขภาพ
dot
ศูนย์สาธิตพลังพีระมิดเพื่อสุขภาพ
dot
bulletเครื่องพีระมิดเสริมสุขภาพ
dot
อื่นๆที่น่ารู้
dot
bulletองค์ความรู้พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
bulletแอปพลิเคชันสูงวัยสุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย
จุลินทรีย์กับน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ

 

 

                                                             

จุลินทรีย์กับน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ

      จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยการส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จุลินทรีย์แพร่กระจายโดยทั่วไปในธรรมชาติอย่างกว้างขวางในที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต  อาหารและเครื่องดื่มแต่ละชนิดมีจำนวนจุลินทรีย์แตกต่างกันไป ซึ่งอาจมีอยู่โดยธรรมชาติ หรือเติมลงไปเพื่อทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ เช่น นมเปรี้ยว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  น้ำส้มสายชู กรดอินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ  เป็นต้น 
       น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพเกิดจากการกระทำของแบคทีเรียที่สร้างกรดแลกติกเป็นส่วนใหญ่ พบว่าแบคทีเรียเหล่านี้อาจมีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งอาจปนเปื้อนมากับส่วนผสมของน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ คือ ผัก ผลไม้ น้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำ รวมทั้งมาจากกระบวนการและกรรมวิธีในการผลิต หรืออาจเติมลงไปเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในการผลิต ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมักหลายชนิด  เนื่องจากการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตนี้ เป็นการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ปนเปื้อนอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียได้  เช่น แบคทีเรียโคไลฟอร์ม (Coliform) และ อี โคไล (E. coli) เป็นดัชนีชี้บ่งถึงสุขลักษณะของน้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพ แบคทีเรียสตาฟีโลค็อคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) บาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) อาจสร้างสารพิษในน้ำสกัด ทำให้อาหารเป็นพิษ คลอสทริเดียม เปอร์ฟริงเจน (Clostridium perfringens) เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ แบคทีเรียซาลโมเนลลา (Salmonella spp.) อาจเป็นสาเหตุทำให้น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพเน่าเสีย  นอกจากนี้ยังอาจพบราบางชนิดซึ่งสามารถสร้างสารพิษได้  และยีสต์อาจทำให้น้ำสกัดเสียรสชาติ มีกลิ่นและลักษณะที่ไม่น่ารับประทานและไม่เป็นที่ต้องการ  
          นอกจากนี้การเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตยังช่วยให้การผลิตเกิดได้เร็วขึ้น น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพที่ได้มีคุณภาพคงที่ ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดชีวภาพที่ได้มีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทาน และยังอาจได้คุณค่าสารอาหารจากตัวเซลล์ของแบคทีเรียหัวเชื้อที่เติมลงไปในแง่ของการเป็นสารเสริมชีวนะหรือโปรไบโอติก (Probiotic) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานของลำไส้ ระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่าย กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เพิ่มขึ้น และอาจป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งได้
          น้ำสมุนไพรสกัดชีวภาพที่ได้ทั้งจากกระบวนการสกัดโดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป  และจากการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์  จะมีความปลอดภัยและได้คุณภาพต่อการบริโภคนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่พบในกระบวนการผลิต และต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่ต้องการในกระบวนการผลิต  นอกจากนี้ในการควบคุมปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ต่างๆ อาจใช้ความร้อน โดยการลวก หรือต้มวัตถุดิบ ส่วนผสมของการผลิตน้ำหมัก  หรืออาจเติมสารเคมีชนิดที่ใช้ในการผลิตอาหารลงในน้ำหมัก รวมทั้งการเลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ในการผลิตน้ำหมักพืช เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดจุลินทรีย์ปนเปื้อน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยกรรมวิธีที่เหมาะสมที่จะช่วยในการควบคุมและกำจัดจุลินทรีย์ปนเปื้อน แต่ไม่ทำให้คุณค่า สารสำคัญในน้ำหมักสลายหรือเสียสภาพไป 

โปรไบโอติก
คำว่า “โปรไบโอติก” หมายถึง “สิ่งส่งเสริมชีวิต” ตรงข้ามกับคำว่า  “แอนติไบโอติก”  ซึ่งหมายถึง “สารต่อต้านหรือทำลายชีวิต” หรือ”ยาปฏิชีวนะ” แบคทีเรียโปรไบโอติก หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ขับสารชีวภาพออกมาและช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่ง    ซึ่งตรงข้ามกับยาปฏิชีวนะ ที่จะทำลายจุลินทรีย์เกือบทุกชนิด โปรไบโอติกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต และสามารถก่อประโยชน์ต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตเจ้าบ้านที่มันอาศัยอยู่ โดยทำหน้าที่ย่อยอาหารที่รับประทานเข้าไปให้เป็นสารที่มีประโยชน์ เช่น กรดอะมิโน ไวตามิน และแร่ธาตุ ปรับสมดุลจำนวนของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยปรับสมดุลสุขภาพให้กลับคืนสู่สภาพปกติ  ปรับระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานสูงขึ้น

แบคทีเรียในลำไส้อาจเป็นเชื้อที่ดีต่อสุขภาพ หรืออาจเป็นเชื้อโรคก็ได้
ปกติในลำไส้ของคนทั่วไป เป็นแหล่งของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เราเรียกว่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อเหล่านี้มีมากมายหลายชนิด นับแล้วได้ไม่ต่ำกว่าถึง 500 ชนิด มีการแบ่งเชื้อเหล่านี้ เป็น 2 กลุ่ม อย่างง่าย ๆ คือ
1. กลุ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถผลิตสารต้านเชื้อโรคได้ เสริมภูมิคุ้มกันทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่
2. แบคทีเรียที่มีโทษ กลุ่มนี้จะย่อยอาหารที่รับประทานเข้าไปให้เป็นสารซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย ไม่น้อยกว่า 36 ชนิด เช่น แอมโมเนีย ฟีนอล (phenol) สเคโทล (skatole) และอินโดล (indole) เป็นต้น
การอยู่ร่วมกันระหว่างโปรไบโอติกและแบคทีเรียที่ก่อโทษ ในร่างกายควรมีอัตราส่วนระหว่างแบคทีเรีย 2 กลุ่มนี้ ในอัตรา 85 % ต่อ 15 % หรือ 6:1 จึงจะทำให้ร่างกายอยู่ในสมดุล มีสุขภาพดี
      แบคทีเรียที่ประโยชน์ต่อร่างกายและต่อสิ่งมีชีวิต คือ เป็นแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติกได้ (Lactic acid bacteria)   ได้แก่ Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Enterococcus feecalis  และ Streptococcus thermophilus นั่นเอง   อาหารเฉพาะที่แบคทีเรียเหล่านี้ชอบและช่วยให้แบคทีเรียโปรไบโอติกเจริญได้ดีเรียกว่าอาหารปรีโอติก (prebiotic) คือ อาหารที่มีเส้นใยจากผัก ผลไม้ หัวหอม กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)  กล้วย ผักต่าง ๆ   ซึ่งมีคาร์โบไฮเดรทเชิงซ้อน ที่เป็น เดกซ์ตริน  อินนูลิน (inulin)  และ โอลิโกแซคคาไรด์ฟรุสโต (fructo-oligosaccharides)
ถ้านำโปรไบโอติก (Probiotic)  และปรีไบโอติก (prebiotic) มารวมอยู่ด้วยกัน เราเรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่า ซินไบโอติก (synbiotic) เพราะทั้งชนิดของเชื้อแบคทีเรียและชนิดของอาหารจะอยู่ก่อประโยชน์ร่วมกัน และเกื้อกูลกันเสมอ

พรีไบโอติก
เป็นสารอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ใหญ่ (โปรไบโอติก) ให้สามารถควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่ให้โทษและปรับสมดุลของจุลินทรีย์ภายในให้เหมาะสมเพื่อลดการติดเชื้อ ทำให้ระบบขับถ่ายดี แก้ปัญหาแน่นท้องหรือท้องเสีย ช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารจำพวกแคลเซียมและเหล็กดีขึ้น และลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ เนื่องจากไปสร้างเอ็นไซม์ที่เหนี่ยวนำต่อการเกิดมะเร็งให้ลดลง  ซึ่งพรีไบโอติก เปรียบเสมือนอาหารที่จุลินทรีย์โปรไบติกชอบ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเจริญ คอยช่วยเสริมให้การทำงานของจุลินทรีย์สมบูรณ์ขึ้น เพราะเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีผลดีต่อระบบขับถ่ายของร่างกาย เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและเหล็กให้ดีขึ้น
สารอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก ได้แก่ โอลิโกฟรุกโตส ซึ่งมีอยู่ในพืช เช่น      หัวชิกอรี หัวหอม กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง และกล้วย ผักต่าง ๆ ซึ่งมีคาร์โบไฮเดรทเชิงซ้อน ที่เป็น เดกซ์ตริน  อินนูลิน (Inulin)  และ โอลิโกแซคคาไรด์ฟรุสโต (fructo-oligosaccharides) สามารถส่งเสริมให้จุลินทรีย์สุขภาพมีการเจริญเติบโต เพิ่มจำนวนและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะชนิดไบฟิโดแบคทีเรีย และแลคโตแบซิไล ซึ่งคุณสมบัติที่ทำให้พรีไบโอติกกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในร่างกายได้ ก็เพราะไม่สามารถถูกย่อยได้หมดที่ลำไส้ส่วนบน ทำให้ผ่านไปยังลำไส้ใหญ่และเข้าไปมีผลเจาะจงส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่บางชนิด
                ในน้ำหมักพืชมีแบคทีเรียโปรไบโอติก การผลิตน้ำหมักพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย น้ำหมักพืชจะมีเชื้อโปรไบโอติกและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้าน การดื่มน้ำหมักพืชที่มีคุณภาพจะทำให้ลำใส้คนเรามีแบคทีเรียที่ดีมีประโยชน์ให้กับร่างกาย และทำให้เกิดสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้  อาหารหรือเครื่องดื่มโปรไบโอติกที่มีคุณภาพควรทำให้ทางเดินอาหารมีจำนวนเชื้อโปรไบโอติกมีมากกว่าจำนวนเชื้อก่อโรคได้ดีที่สุด ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถแบ่งตัวหรือสามารถเพิ่มจำนวนได้  นอกจากการดื่มน้ำหมักโปรไบโอติกแล้ว ควรมีการเสริมอาหารด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ที่อยู่ในพืช ผัก ผลไม้ ด้วย  จะทำให้เราได้รับสารปรีไบโอติก และเพิ่มจำนวนเชื้อโปรโบโอติกในทางเดินทางอาหารให้มากขึ้นด้วย ดังนั้น เราควรรับประทานอาหาร ผลไม้ ธัญพืชที่ไม่ขัดสี อาหารเส้นใย คาร์โบไฮเตรตเชิงซ้อน เป็นประจำ เชื้อโปรไบโอติกจะมีชีวิตในทางเดินอาหารได้นานมากขึ้น  และทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันดี สุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว

 

ผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.